. Ma Klotild napja van.

Gondolatok az életről - Igazságosabb Közösségi Társadalomért Moz

Aradi Pál
Elég volt! Figyelem emberek! Figyelem civilek, párt politikáktól távol állók! Csak öntudatos, a siránkozástól – önsajnálattól és a kárörvendéstől távol álló, a jövő generációért felelősséget érző, magát a társadalmi helyzetben őszintén, elhelyezni tudó egyéneknek! Mert: 21 évvel ezelőtt egy demokratikus Magyarországról szónokoltak, akik megtévesztők, félrevezetők, hazudozók, kóklerek, népárulók és pribékek voltak és, akik mára levitézlettek, akik még a nép keserűségére aktívak, ma is hitet, társadalmat, embert, életeket rombolnak. 21 Éve azt hittük, hogy mindenkinek megmarad a munkája, biztos lesz a megélhetése, és a gyermekeink jövője. 21 éve mindezekkel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy az ország ipara, mezőgazdasága romhalmazzá vált, a termelő berendezések ki lettek árusítva, munkahelyek milliói szűntek meg. A könnyű élet álságos varázsával, a múltban megtermelt javak, a megtévesztést szolgáló szociális elosztásával kezdődött a társadalom anyagi és szellemi alapértékeinek lerombolása. Mára ez a folyamat az általános emberi jogok, a jog -és a létbiztonság, a valódi demokratikus értékek lerombolásával tetőzik. 21 év után ma azt tapasztaljuk, hogy már nem csak a munkánk, hanem a gyermekeinknek jövőjébe vetet hit, sincs. Azt tapasztaljuk, hogy a hatalom nem csak a szerzett jogokhoz nyúl és önhatalmúlag elvesz, elrabol, eloroz, hanem többek között a tulajdonként vett nyugdíjakat vette el, és fokozatosan a béreket, a munkavállaló alapvető jogait csökkenti, a méltóságos munkavégzését, tudásának kibontakoztatását, a megélhetést téve lehetetlenné. Általánossá válik a rabszolgamunka és már realitás gyakorlati valóság a kényszermunka. 21 éve azt tapasztaljuk, hogy az országunk nem demokratikus, hanem ellenkezőleg nyitott börtöndemokrácia van, amelyben minden nap lesújt a védtelen emberre a bankdiktatúra, a szociális válság, a hatalom általi, rablásról elorozásról szóló, a szegénységbe taszító törvényei és a társadalmat, egyént egymással szembeállító kóklerpolitika. Mind ez összességében a lesújtó szociális gettórend, amelyben élni kényszerülünk! 21 éve azt tapasztaljuk, hogy a hatalmi politika mindennapos eszköze a társadalom megtévesztése, az emberek becsapása, a hazudozás, és a korrupció. A hatalom mind a szociális, mind a baloldali, vagy általában az elégedetlenkedő társadalmi mozgalmak élére vagy közvetlenül, vagy közvetve a mozgalmakat a céljaiktól eltérítő „inspirált” önjelölt vezéreket, vezetőket, bérenceket, ügynököket küldött. 21 éve a társadalom érdekérvényesítő magatartását a hatalom úgy kezelte, mint ha az emberek határtalanul hülyék, ostobák és végtelenül naivak lennének és képtelenekké váltak volna, 21 év tapasztalata után azt felfogni, hogy a sok felesleges demonstráció, a szakmai és más alapon megosztott csoportok, a tagság nélküli illegitim szakszervezeti csoportocskák sztrájkjai csak az elégedetlenkedő társadalom gőzének leeresztését szolgálta és végeredményben a mindenkori nép-társadalomellenes hatalmat szolgálja ki a jövőben is. 21 éve azt tapasztaljuk, hogy az állampolgárnak nincs jogi önvédelemhez lehetősége és kiszolgáltatott, védtelen a hatalommal együttműködő bankdiktatúrával, a szolgáltatói és különböző üzleti csalásokkal, rablással, a mindennapi jogtalan eljárásokkal szembe. 21 éve azt tapasztaljuk, hogy az állam már nem ragaszkodik, ahhoz az alapvető érdekéhez, amely a társadalom minimális bizalmában nyilvánul meg. Az átlag ember bizalma a törvényességbe vetett hite egyre jobban csökken, általánossá válik a totális bizalmatlanság! Most 21 év tapasztalata után tudjuk, hogy az, amit eddig demokráciának csúfoltak, nem más, mint a politikai és gazdasági elit, a kevesek demokráciája, uralma, a többség felett. 21 év után tudjuk, hogy a saját, a gyermekeink jövője csak és kizárólag akkor biztosított, ha egy igazságos, közösségi társadalomért mozgalomba tömörülünk. Olyan közösségi társadalomért indulunk közösen el a tényleges tettek mezején, amelyben nemtől, kortól, haladó ideológiától, vallástól függetlenül minden ember fontos, az egyetemes emberi jogok alapján élhet, dolgozhat és vehet részt gyermekei jövőjének alakításában. Amely igazságos közösségi társadalom egyénenként, azonos rangú, rendű, és azonosan megbecsült, mint az Európai Unió bármely társadalmának tagja. Nem tűrhetjük az eddig gyakorlattá vált másodrendűséget magyar állampolgárként az Európai Unióban. Nem tűrhetjük, hogy a gyermekeink egyetlen jövőképe az elvándorlás legyen! Olyan igazságos, közösségi társadalom érdekében tömörülünk, amely kifejezi, és érvényre juttatja az ember igazságérzetét, szolidaritását és humanitását, amelyben a társadalom mozgató ereje nem a pénz, hanem a tehetség, az elme és az alkotóképesség, tehetség. A magyar társadalom többségének érdekeit tehát az összefogás szolgálja, mellőzzük az összefogás szó megtévesztést, célzó harsogását, és előtérbe helyezzük a tettekben megnyilvánuló közös akarat demonstratív kifejezését. Az elnyomott, becsapott, és a megalázott nép érdekeiért harcba szálló megannyi politikai, társadalmi tömörülés, mozgalom most megtartva autonómiáját, azzal vizsgázik és teszteli szándékának valódiságát, hogy a társadalom kardinális érdekeit kifejező igazságos közösségi társadalomért mozgalmat tettekkel segíti meghatározó erővé fejlődni. Az igazságos közösségi társadalomért mozgalom közösségi oldalán a vitát nem a miértek mezején, individuális síkon vívjuk, hanem amit közösen eldöntünk azt, hogyan valósítjuk meg. Közös gondolataink és elhatározásainkat követően tetteinkkel teszteljük az elhivatottságunkat, tettrekészségünket, igaz emberségünket. Ha ez a közösségi cselekvésre szólítás fel keltette benned a reményt, akkor támogasd a saját, a gyermekeid, a jövő generációért felelősségérzettel, az: Igazságos Közösségi Társadalomért Mozgalmat! Facebook: Igazságos Közösségi Társadalomért Mozgalom IKTM Közössége Üdvözölünk! Kedves látogatónk, amennyiben a Facebook-n az Igazságos Közösségi Társadalomért mozgalom csoportba látogat! Közösségi oldalunk, amely már többször indult, és törlésre került, remélhetően túl fogja élni a gyalázatos, alantas akaratot, csak úgy mint a mozgalom, amelynek kényszerűen kell kinőnie magát a egyre veszélyesebb társadalmi folyamatok, a kókler politika közepette. Mi nem támogatjuk az individuális társadalmat, de annál inkább a közös gondolkodást, amely közvetlenül a cselekvéshez vezet. Tudjuk, hogy mindenki tudja, tudjuk, hogy mindenki érti. Éppen ezért azt is tudjuk, hogy mindenki, értelmének megfelelően a saját, a családja és közössége érdekeiből kiindulva teszi a dolgát, 21 év tapasztalatait ismerve egy igazságosabb, Közösségi Társadalom érdekében. Kívánjuk azt, kedves meghívottak és ide látogatók, hogy a mozgalom az ideákon túllépve egy materiális valóságon át reményt nyújtson arra, hogy a mai fenyegető politikai sötétséget együtt világossá tudjuk tenni közösen!
2012-04-08 21:38:40

Hozzászólás

Hozzászóláshoz kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére