. Ma Lukács napja van.
Amikor a felszín alatt már valami forr… (IX.)
2017-10-28 15:43:19
Amikor a felszín alatt már valami forr… (IX.)

Amikor a felszín alatt már valami forr… (IX.)

Hogy hallgattassék meg a másik fél is, azaz egyszemélyes kérdezz - felelek.


Kérdés: mi alapján osztályoztak?

Nincs tanrend szerinti ének-zene óra
Válaszok:
SZMK: -
Vezető: előző pontban leírtak, plusz „Gyermekek zenei oktatását mi sem bizonyítja jobban, hogy csak a legutóbbi esetet említsem, éppen anyák napján is volt énekes előadás.”
Saját megjegyzés: Az anyák napi éneklés nem azonos az érvényben lévő NAT által meghatározott követelményeknek, ezt leginkább a pedagógusoknak kellene tudni (a NAT követelményei mindenki számára elérhető az interneten, az állítás valódisága ellenőrizhető). Az ügyben az Oktatási Hivatal, valamint a Pest Megyei kormányhivatal soron kívüli ellenőrzést végez.

 A gyermekek délutáni felügyeletét ellátó pedagógusok semmilyen információt, tájékoztatást nem kaptak a gyermekek egészségügyi vagy mentális állapotáról.
(Ez igencsak veszélyes ADHD-s, autista, epilepsziás gyermekek esetében. A gyermek délután sem szűnik meg diszkalkuliásnak, diszgráfiásnak, diszlexiásnak, szorongónak, frusztrálnak lenni…) Kié a felelősség? Honnan tudják a felügyeletet ellátó személyek, melyik gyermeknek mik a személyes problémái, hogyan tudnak így felkészülni az esetleges krízishelyzetekre? Hogyan segítik őket a tanulásban?  


Válaszok:
SZMK: „A délutáni felügyelet során és a másnapi lecke megoldásában felelősségteljes pedagógusok foglalkoznak szakszerűen a gyermekekkel.”
Saját megjegyzés: Ezt egy szülő minden kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hiszen minden szakmai és egyéb tudása adott hozzá, természetesen maradéktalan hozzáférése van a munkáltatói dokumentumokhoz, valamint minden bizonnyal részt vesz az iskolában folyó mindennapos oktatásban is.

Vezető: „Kiemelem továbbá, hogy gyermekét tanáraink ismerik, így nem tudom kire gondolt akkor, amikor azt írta, hogy a gyermek felügyeletét olyan személyekre bíztam, akik nem kaptak információt a gyermek tanulási nehézségeiről. Kérem konkrétan jelölje meg ezen személyeket, mivel név nélkül nem tudom kivizsgálni az esetet.”
Saját megjegyzés: Pedagógusokkal folytatott személyes megbeszélés alkalmával derült ki ez a tény, ők az eljárások során tanúként meg vannak jelölve.
Szakképzés, tanári diploma nélküli személyek foglalkoznak a gyerekekkel (fittnes edző a tornatanár).
A május 10.-i esettel kapcsolatban korábban már említett férfi felügyelő érettségizett rendszergazda. Az illetőnek egy közeli település iskolájából hirtelen kellett távoznia, melynek oka: erkölcsileg erősen elítélhető, nem megfelelő magatartás tanúsítása az iskola leánytanulóival szemben. (Az állítás igazságtartalmáról az SZMK levelet író szülő az adott iskola igazgatójától szerzett tudomást.) Ennél a „tanárnál” feladatuk volt a gyerekeknek! „Őrt” kellett állniuk az ajtóban, az udvaron a „párjukra” kellett felügyelniük, és ha valami problémát észlelnek, cselekedjenek: fussanak utána, kapják el, teperjék le. Ezt néhány gyermek szüleinek tanácsára megtagadta.
A fentiek a vezető, mint munkáltató felelősségkörébe tartozik. Munkáltatóként joga és kötelessége ellenőrizni az alkalmasságot szakmai és erkölcsi szempontból is.
Vajon a vezető mit ért azalatt, hogy nem tudja kivizsgálni az esetet? Kivizsgálja önmaga munkavégzésének folyamatát, hogy valóban megfelelően adja e át a szükséges információkat annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságban legyenek? (Több eset előfordult, amikor a gyermekek fizikai épsége került veszélybe: egy tanuló az ebédlőben dobálta a padokat, egy kislány kiugrott az ablakon – igaz földszintes az épület, de maga az esemény riasztó, kővel dobta meg egyik gyermek a másikat - erről látlelet is készült, stb.) Véleményem szerint ez nagyon hasonlít a foglalkozás körében, gondatlanságból elkövetett gyermekveszélyeztetésre. Az intézményt és az ott dolgozókat szakmaisági szempontból az Oktatási Hivatal ellenőrzi. A munkáltatói jogkörben, valamint a közfeladat ellátása közbeni gyermekveszélyeztetés ügyében megtett feljelentések miatt minden ott dolgozónak és szülőnek (akiknek a neve bármilyen okból felmerült) kötelessége elmondania az igazat.

Anyuka1 kislányának a szakorvos által felírt gyógyszer beadásának sorozatos elmulasztása.
Válaszok:
SZMK: „Minden gyermek megkapja a szükséges gyógyszerét amiről természetesen a szülőnek kell gondoskodnia és átadnia a pedagógusnak. Itt kívánom megjegyezni, hogy anyuka 2016. június 29.-től már nem tart igényt az iskola szolgáltatásaira. Anyuka valahogy nincs tisztában azzal, hogy melyik évben járunk.” (Oppszzz! Itt valóban el van írva egy dátum!!! Sikerült a lényeget megragadni…)

Vezető: „A gyermek étkeztetése, gyógyszerezése kapcsán tájékoztatom, hogy a gyógyszeradagolás plusz szolgáltatás a gyermekek részére,…” , ám öt sorral lejjebb ezt írja: „…beadható gyógyszert nem adott át részünkre…”
A jelenlegi szerződés erre vonatkozóan ezt írja: „Abban az esetben, ha a tanuló krónikus betegségre gyógyszert szed, a Szülő köteles gondoskodni az orvos által javasolt gyógymódok (pl. gyógyszer beadása) megfelelő alkalmazásáról. Amennyiben a tanuló tartós betegsége következtében tartós gyógyszerszedésre szorul, az Alapítvány - a 15 pontban megjelölt ok miatt – jogosult felmondani 30 napos felmondási idővel a szerződést. Felek rögzítik, hogy az Alapítvány által fenntartott intézményekben semmi esetben nem vállalja, hogy a tanuló részére a gyógyszeradagot előkészíti, beadja, vagy a gyógyszerszedést ellenőrzi, ez minden esetben a tanuló szüleinek feladata és felelőssége.” (A szerződés 15. pontja tartalmazza és a nyilatkozatot, mely szerint az iskola területén készített fotók és videofelvételek hol, és hogyan használhatóak fel. A két pont közötti tartalmi összefüggés megjelölése, az arra való hivatkozás értelmezhetetlen.)

Alapítvány belső vizsgálati eredménye: „Az iskola tantestületétől nem elvárható a gyermek számára előírt „orvosi kezelések” (idézet a levélből) biztosítása, ez az iskola alapfokú nevelési-oktatási feladatokat lát el, nem egészségügyi gyermekintézmény.”
Saját megjegyzés: Ők nem egyeztettek??? A kislány bizonyítványának átvétele alkalmával elismervényt kellett aláírni, hogy a szülő mit hozott el az iskolából. Ennek 4. pontja: „az iskolában tárolt gyógyszereit (9 szem gyógyszerrel). A dobozon az ott dolgozó iskolatitkár írásával az adagolás… Most adott, vagy nem? Vagy nem adott, és beadták? Vagy egy gyógyszerbeadás 20 Ft, mert, hogy ez plusz szolgáltatás?
Probléma: Az intézmény célcsoportjának sajátosságából adódóan gyermekek jelentős része gyógyszerszedésre szorul. Persze, a szülő szaladjon az iskolába délben beadni a gyógyszert. A jelenleg érvényben lévő szerződés értelmében egy refluxos gyermek nem járhat az intézménybe…
Kérdés: Vajon ez így törvényes? Ez valóban a gyermekek érdekeit szolgálja? Egészségi állapotra hivatkozva (függetlenül annak súlyosságától) kizárható a gyermek a közoktatásból?

Az iskola biztosítja a gyermekek számára heti 1 alkalommal a lovaglást. Ennek díja van, melyet havonta, rendszeresen fizetni kell, annak ellenére, hogy a rossz idő miatt hónapokig (december, január, február, március) a lovarda közelében sem voltak. Amikor mégis kijutnak, egy – egy gyermek öt, maximum 10 percet ül lovon.
Válaszok:
SZMK:  „A gyermekek minden alkalommal kint voltak a lovardában amikor az időjárás megengedte. A várakozási időt játékkal és nem unatkozással töltik el. A pedagógusok vigyáznak testi épségükre, egészségükre. Az erős napfényre való tekintettel minden gyermek naptejjel kellő képen bekenve.”
Saját megjegyzés: Tökéletes válasz! Vagy nem?

 

(Vége a IX. résznek)

További híreink
A fővárosi agglomeráció keleti része is népszerű
A dobogós települések túlszárnyalják a megyei átlagárakat.
2018-10-10 16:44:45, Hírek, Környezetünk Bővebben
Jézusi gyaloglás
A Mária Út Egyesület Molnár Renáta életmódtrénerrel és Hofher József jezsuita atyával közösen "Jézusi gyaloglás" lelkigyakorlatot szervez április végére.
2018-04-04 17:42:00, Hírek, Környezetünk Bővebben
Észak kontra dél: mekkora a különbség az agglomerációs települések között?
Azt gondolnánk, hogy az ingatlanpiac lassan megáll és elcsendesedik, a mellékelt ábra szerint azonban egyáltalán nem ez a helyzet.
2018-04-03 17:27:19, Hírek, Környezetünk Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Az első szabad választások után az új Országgyűlés alakuló ülésén Göncz Árpád lett a házelnök, és ő látta el a...
Bővebben >>